This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.
           

Ranking UEFA

Country ranking 2019/2020

Pos Country Teams Points
1º  =
Spain 7 87.141
2º  =
England 7 75.748
3º  =
Germany 7 60.070
4º  =
Italy 7 59.367
5º  =
France 6 50.915
6º  =
Russia 6 43.216
7º  =
Portugal 5 42.849
8º  =
Belgium 5 34.700
9º  
Netherlands 5 31.350
10º  
Ukraine 5 31.100
11º  
Turkey 5 30.600
12º  =
Austria 5 29.725
13º  =
Czech Republic 5 27.100
14º  =
Denmark 4 26.250
15º  =
Greece 5 25.300

Full standings

Club ranking 2019/2020

Pos Team Ranking
1º  = Real Madrid
117.871
2º  = Atlético
110.871
3º  = Barcelona
109.871
4º  = Bayern München
106.800
5º  = Juventus
100.728
6º  = Man City
97.828
7º  = PSG
88.666
8º  = Arsenal
83.828
9º  = Liverpool
83.828
10º  = Man Utd
80.828
11º  = Sevilla
78.871
12º  = Tottenham
74.828
13º  = Dortmund
72.800
14º  = Roma
71.728
15º  = Chelsea
70.828

Full standings

Country coefficients 2019/2020

Pos Country Teams Points Average
1º  =
Scotland 4 21 5.250
2º  =
Netherlands 5 25 5.000
3º  
Belgium 5 22 4.400
4º  
Spain 7 30.5 4.357
6º  
England 7 29 4.142
7º  
Germany 7 28 4.000
8º  
Greece 5 19.5 3.900
9º  
Romania 4 15.5 3.875
10º  
Croatia 4 15.5 3.875
11º  
Sweden 4 15 3.750
12º  
Portugal 5 18.5 3.700
13º  
Italy 7 25.5 3.642
14º  
Norway 4 14 3.500
15º  
Cyprus 4 13.5 3.375
16º  
France 6 20 3.333

Full standings

Club coefficients 2019/2020

Pos Team Team Coef.
1º   Ajax
7.000
2º   Valencia
6.871
3º   Man City
6.828
4º   Leipzig
6.800
5º   Bayern München
6.800
6º   Dinamo Zagreb
6.775
7º   Napoli
6.728
8º   PSG
6.666
9º   Salzburg
6.520
10º   Lokomotiv M
6.466
11º   Club Brugge
5.880
12º   Barcelona
5.871
13º   Atlético
5.871
15º   Tottenham
5.828
16º  = Dortmund
5.800

Full standings

Last update: 2019-09-20 00:59

Zapping

No tv schedule yet for US (change)